Głównym powodem, który przeważa szalę tego czy wyjeżdżać w celu znalezienia pracy za granicę czy też nie, są czynniki pieniężne. Pomimo poprawy sytuacji gospodarczej w granicach naszego kraju na przełomie ostatnich dziesięcioleci, zarobki jednak nadal dla wielu osób nie są zbyt zadowalające. Przytaczając przykład – hydraulik świadczący pracę w takim