Niekorzystna sytuacja na rynku pracy powoduje, że coraz większa liczba osób decyduje się na otworzenie własnej działalności gospodarczej. Trzeba przyznać, że to bardzo poważny krok, który może przynieść niebywałe dochody i sprawić, że status społeczny danej osoby znacząco się podniesie. Należy jednak pamiętać o tym, że każdy przedsiębiorca powinien liczyć się z tym, że jego pomysł może okazać się mało rentowny. Dlatego zdecydowanie warto dokonać wstępnej analizy rynku. Pozwoli ona odpowiedzieć na pytanie, czy na planowany zakres usług bądź towarów jest popyt na rynku lokalnym oraz ogólnokrajowym.

Założenie działalności gospodarczej jest bardzo proste, jednakże należy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii. Bardzo duże znaczenie ma forma opodatkowania, bowiem decyduje ona o tym, ile pieniędzy trzeba będzie odprowadzać na konto Urzędu Skarbowego. Początkujący przedsiębiorcy, którzy nie osiągają zbyt wysokich dochodów, przeważnie wybierają zasady ogólne, jednak w sytuacji, gdy działalność gospodarcza może przynieść znaczne dochody w relatywnie krótkim czasie, korzystniejszą formą opodatkowania może okazać się podatek liniowy. Jest on opłacany wedle stałej stawki, jednak nie jest możliwe wykazywanie kosztów uzyskania przychodu oraz innych odliczeń. Z kolei drobni przedsiębiorcy, którzy zamierzają wykonywać drobną działalność usługową, często decydują się na opodatkowanie w formie karty podatkowej. W takiej sytuacji dokonuje się wszelkich uzgodnień z naczelnikiem właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego, który samodzielnie określa wysokość podatku należnego za dany rok obrachunkowy.

Własna działalność wymaga niejednokrotnie posiadania odpowiedniej puli wolnych środków finansowych. Ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której osoba prowadząca firmę nie jest w stanie uregulować terminowo faktur za dostarczone półprodukty bądź świadczone na rzecz jego przedsiębiorstwa usługi. Na ogół nie większych problemów z uzyskaniem dotacji, jednak trzeba pamiętać o tym, że nie zostaną one przyznane każdemu. W takiej sytuacji zdecydowanie lepiej jest odwołać się do innych sposobów. Jednym z nich są kredyty dla firm, które są ogólnodostępne. Przy odpowiednim zabezpieczeniu spłaty zobowiązania możliwe jest uzyskanie bardzo korzystnych warunków, dlatego zdecydowanie dobrze jest skorzystać z takiej opcji. Ponadto należy wskazać, że spłata kilku kredytów zaciągniętych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej również nie jest zbyt uciążliwa. Otóż w sytuacji, gdy osoba prowadząca firmę ma problem z terminowym regulowaniem zaciągniętych zobowiązań, może je z powodzeniem skonsolidować. Proces ten polega na tym, że kilka zobowiązań łączy się w jedno. W takiej sytuacji właściciel firmy wnosi co miesiąc tylko jedną ratę, która jest opłacana tego samego dnia każdego miesiąca. Co ważne, jest ona niższa niż suma dotychczasowych rat, bowiem przy konsolidacji zobowiązań bardzo często dochodzi do wydłużenia okresu spłaty. Ponadto możliwe jest jednoczesne pozyskanie dodatkowych środków na potrzeby bieżące.