Wiele przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą, wcześniej czy później zaczyna szukać finansowych środków zewnętrznych aby rozwijać własny biznes. Czasem poszukuje się inwestora, który zasila finanse firmowy, wykupując udziały i stając się wspólnikiem. Czasem może to być umowa pożyczki. W takim przypadku należy pamiętać o opłaceniu podatku od czynności cywilno-prawnych. Zwolnienie od tego podatku przysługuje tylko w przypadku jeżeli pożyczka pochodzi od wspólnika spółki. Często przedsiębiorcy zwracają się do banku z wnioskiem o kredyt firmowy.

Kredyt firmowy jest dostępny w kilku postaciach – może to być kredyt firmowy obrotowy, może być kredyt firmowy inwestycyjny, często też sięga się po limit w koncie firmowym. Proces ubiegania się o kredyt firmowy rozpoczyna zawsze złożenie wniosku kredytowego. Przedsiębiorca, ubiegający się o kredyt firmowy, powinien najpierw zwrócić się do swojego opiekuna klienta w banku i dowiedzieć się, jakie opcje kredytowe są możliwe. Wniosek kredytowy najlepiej składać w banku, który prowadzi rachunek firmowy danego przedsiębiorstwa. Opiekun klienta sprawdzi oferty banku oraz, jeżeli będzie możliwość ubiegania się o kredyt, poleci jakie rodzaj kredytu będzie najbardziej optymalny dla danego przedsiębiorstwa. Po wstępnym sprawdzeniu zdolności kredytowej i uzyskaniu wstępnej zgody banku na kredytowanie, można przejść do etapu złożenia wniosku. Złożenie wniosku jest to pierwszy oficjalny etap ubiegania się o kredyt firmowy. Wniosek kredytowy zazwyczaj jest bardzo szczegółowy oraz trzeba wnikliwie go przestudiować, aby wypełnić poprawnie. Zależy od tego często pozytywne rozstrzygnięcie całej sprawy oraz przyznanie kredytu przedsiębiorcy. Opiekun klienta może okazać się bardzo pomocny w procesie wypełniania wniosku, należy do niego zwracać się z każdą wątpliwością. Uchroni to przedsiębiorcę przed popełnieniem błędów. Zazwyczaj wniosek kredytowy wymaga dołączenia wielu załączników, takich jak, na przykład, bilans za rok obrotowy ubiegły, rachunek zysków i strat wraz z dodatkowymi objaśnieniami, zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z zapłatą składek oraz podatków.

Złożenie wniosku, który jest kompletny powoduje,że wniosek kredytowy będzie rozpatrywany przez analityków bankowych. W trakcie rozpatrywania wniosku kredytowego, może okazać się, że będą potrzebne dodatkowe dokumenty. Przedsiębiorca może być poproszony o dostarczenie biznes planu planowanej inwestycji lub, na przykład, o okazanie umów handlowych podpisanych z innymi przedsiębiorcami, które maja uwiarygodnić jego płynność finansową. Każdy wniosek kredytowy jest badany przez analityków bankowych pod kątem ryzykowności spłaty danego kredytu lub pożyczki. Złożenie wniosku kredytowego może spowodować, że przedsiębiorca może zostać poproszony o dodatkowe zabezpieczenie kredytu firmowego. Kredyt firmowy może być zabezpieczony na przykład wekslem albo ustanowieniem hipoteki na nieruchomości, która należy do firmy lub udziałowców.