11 cze Brak komentarzy admin Mitel , , ,

Otworzenie własnej działalności gospodarczej zwykle wymaga pozyskania dodatkowego finansowania. Trzeba pamiętać o tym, że w wielu sektorach gospodarki niezbędne jest zakupienie maszyn i urządzeń, dzięki którym można podjąć działalność na danym rynku. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada wystarczającej ilości wolnych środków, niezbędne jest znalezienie rozwiązania alternatywnego. Jednym z nich jest kredyt dla firmy. Instytucje kredytowe wychodzą na przeciw oczekiwaniom klientów i oferują produkty, które dostosowane są do potrzeb osób prowadzących firmy. Przede wszystkim możliwe jest uzyskanie preferencyjnych warunków spłaty, które sprawiają, że spłata kredytu nie stanowi nadmiernego obciążenia dla budżetu przedsiębiorstwa. Bardzo ważne jest jednak, że decyzja w przedmiocie kredytu ma charakter indywidualny. Oznacza to, że pracownik banku dokonuje analizy wszystkich zagrożeń związanych z udzieleniem kredytu. Dopiero po takiej czynności możliwe jest określenie, na jakich warunkach zostanie udzielone wieloletnie zobowiązanie finansowe.

Proces kredytowy nie jest zbyt skomplikowany, jednakże należy zwrócić uwagę na szereg formalności, których trzeba dopełnić. Przede wszystkim niezbędne jest skompletowanie pełnej dokumentacji, która niezbędna jest w trakcie ubiegania się o kredyt. W pierwszej kolejności konieczne jest przedstawienie księgi przychodów i rozchodów bądź ksiąg rachunkowych – w zależności od rozmiaru działalności gospodarczej oraz formy jej prowadzenia. W przypadku, gdy przedsiębiorca stara się o pozyskanie środków finansowych jeszcze przed założeniem firmy, niezbędne jest przedstawienie biznesplanu, którego nieodłącznym elementem jest analiza SWAT. W tym przypadku warunki kredytowania mogą być mniej korzystne niż w przypadku, gdy przedsiębiorca ma już pewien staż na rynku. Ważne jest, aby w oczach pracownika udzielającego kredytu bądź pożyczki uchodzić za osobę, która wie, w którym kierunku zmierza. Pozwoli to na dokładne określenie, jakie szanse i zagrożenia wiążą się z danym przedsięwzięciem.

W procedurze ubiegania się o kredyt przedsiębiorca z pewnością zostanie zapytany o wkład własny. W miarę możliwości warto oszczędzić odpowiednią liczbę środków pieniężnych, aby możliwie jak najszybciej uzyskać kredyt. Niektóre instytucje bankowe nie wymagają dużego wkładu własnego – w takich sytuacjach niezbędne jest posiadanie środków na pokrycie około 20% zaciąganego zobowiązania. W innych przypadkach wymagany wkład może być wyższy. W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie dysponuje odpowiednią sumą pieniędzy, możliwe jest ustanowienie zabezpieczenia na nieruchomości wchodzącej w skład przedsiębiorstwa bądź na innych cennych rzeczach ruchomych. W pierwszym przypadku niezbędne jest wpisanie hipoteki do księgi wieczystej, natomiast w przypadku ruchomości należy wystąpić o wpis zastawu rejestrowego do właściwego miejscowo sądu. W sytuacji, gdy przedsiębiorca liczy na bardzo korzystne warunki kredytowania, niezbędne może okazać się ustanowienie większej liczby zabezpieczeń.